Laden...

Praktische Informatie

Logopedie
Hoe begint u met logopedie?

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van een arts, CLB, school...

Om van terugbetaling door de ziekteverzekering te kunnen genieten moet aan enkele vormelijke voorwaarden worden voldaan.

Deze vier stappen geven u een duidelijke overzicht:


Intakegesprek

Na goedkeuring te hebben ontvangen van de ziekteverzekering kan de logopedie van start gaan. Het aantal therapieën is afhankelijk van de stoornis en van de patiënt.


Aanvraag

Indien het gaat om een stoornis die terugbetaalbaar is, dient u een afspraak te maken met een geneesheer-specialist. Deze ondertekent het document die u meekreeg. Met deze documenten kunnen we het onderzoek starten.


Onderzoek

Afhankelijk van de stoornis wordt een onderzoek afgenomen. Op basis van dit onderzoek wordt een verslag opgemaakt. Daarna worden de ouders uitgenodigd om de testresultaten verder uit te leggen.


Goedkeuring

Na goedkeuring te hebben ontvangen van de ziekteverzekering kan de logopedie van start gaan. Het aantal therapieën is afhankelijk van de stoornis en van de patiënt.