Laden...

Neurogene stoornissen

afasie - dysartrie - neurologische stemproblemen
Logopedie / ...

Als gevolg van verschillende neurologische aandoeningen kan het taalbegrip, de spontane spraak en/of de stemgeving moeizamer verlopen. De communicatie verloopt dan niet meer zoals vroeger. Oorzaken kunnen zijn: afasie en/of dysartrie ten gevolge van een beroerte, communicatieproblemen t.g.v. Parkinson, MS, ALS, …

We gaan samen na wat de specifieke hulpvraag is en stellen op basis hiervan een individueel handelingsplan op (in samenspraak met de patiënt, zijn omgeving en de behandelende arts).