Laden...

Algemene Kinesitherapie

Kinesitherapie / ...
Algemene Kinesitherapie?

We verwijzen met de term algemene kinesitherapie in hoofdzaak naar de behandeling van klachten in het bewegingsapparaat, dit zowel acuut als chronisch van aard, of n.a.v. een chirugische ingreep.

Wij groeperen hieronder o.a. ademhalings- en relaxatie oefeningen, autogene drainage, myofasciale therapie (dry-needling), neurologische revalidatie, oefentherapie, orthopedische revalidatie, geriatrische revalidatie en taping.